Andre former for medicin

Langtidsvirkende luftvejsudvidende medicin

Ud over den korttidsvirkende luftvejsudvidende medicin, som anvendes ved anfald, findes der også luftvejsudvidende medicin, hvor virkningen holder i cirka 12 timer. Denne kaldes langtidsvirkende beta2agonister.

Denne type medicin anvendes forebyggende mod astma, som supplement til inhalationssteroid.

Du skal være opmærksom på, at det ikke er alle langtidsvirkende beta2agonister, hvor virkningen indtræder så hurtigt, at du kan anvende medicinen ved akutte symptomer og anfald.

Medicinen kan fx hedde Oxis, Foradil, Serevent eller Formo.
Farven på inhalatoren med langtidsvirkende beta2agonister er  turkis/grøn.

Luftvejsudvidende medicin som tabletbehandling
 

Anvendes i nogle tilfælde ved svær vedvarende astma.

Disse kan fx hedde Bambec, Volmax, Ventoline eller Bricanyl Retard.

Leukotrienantagonister

Leukotrienantagonister anvendes som forebyggende behandling af astma hos voksne, hovedsagligt som supplement til inhalationssteroider.

Hos astmapatienter, hvor man giver leukotrienantagonister, kan disse også give lindring af høfebersymptomer.

Behandlingen kan også bruges forebyggende mod anstrengelsesudløst astma.

Hos børn over 2 år med mild vedvarende astma kan leukotrienantagonister desuden anvendes som alternativ til lavdosis inhalationssteroid behandling. Det kræver dog, at der ikke fornylig har været et alvorligt astmaanfald, hvor der har været brug for steroid i tabletform. Det skal desuden være vist, at barnet ikke er i stand til at anvende inhalationssteroid.

Ifølge internationale guidelines kan leukotrienantagonister reducere virusudløste forværringer ved periodisk astma hos børn fra 2-5 år.

Leukotrienantagonister virker forebyggende både på muskelsammentrækningen og på den betændelseslignende tilstand (inflammationen), der er i luftvejene, når du har astma. Luftvejene bliver mindre følsomme, og ofte vil du tåle anstrengelse bedre.

Leukotrienantagonister kan ikke bruges til behandling af akutte astmaanfald. Ved astmaanfald anvendes den hurtigtvirkende, luftvejsudvidende astmamedicin.

Leukotrienantagonist fås som tabletter, tyggetabletter og granulat til børn fra 6 måneders alderen. Disse tages 1 gang dagligt, oftest om aftenen - også i de perioder, hvor du har det godt.

Effekten af behandlingen viser sig indenfor 1 døgns tid. 

Tabletterne kan hedde Singulair eller Montelukast.

Anti-IgE-antistoffer

Xolair til injektion er en nyere medicintype. Xolair indeholder omalizumab og kan være relevant for personer som har allergi over for et helårligt allergen, og som får anden behandling for astma, men stadig får mange alvorlige astmaanfald.

Ved brug af medicinen vil man kunne se lidt færre og knap så svære anfald.

Medicinen ordineres af speciallæger med særligt kendskab til allergidiagnostik og behandling af astma.

Theophyllin

Anvendes i nogle tilfælde, hvis astmaen ikke kan kontrolleres med de øvrige midler.

Medicinen gives som tablet, og skal doseres forsigtigt, da der er risiko for bivirkninger allerede, når medicinen gives i små doser.

Tabletterne kan fx hedde Nuelin, Theo-Dur og Unixan.

Kromoner

Kromoner af typen cromoglikat og nedocromil var tidligere meget brugt, inden der kom inhalationssteroid i handlen.

Kromoner virker ved at stabilisere nogle af de celler, der spiller en rolle i den allergiske reaktion. Medicinen gør, at cellerne ikke frigør så mange af de stoffer, der har betydning for allergi.

Kromoner bruges kun ved allergisk astma, samt ved sportudløste symptomer. Kromoners virkning er væsentligt svagere end fx  steroid.

Denne slags medicin kan fx hedde Tillade eller Lomudal.